Informatieavond ‘Veilig jeugdwerk’

Informatieavond ‘Veilig jeugdwerk’
De kerk is een plaats van veiligheid, juist voor kinderen en jongeren. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet altijd. Als we willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, zullen we ervoor moeten zorgen dat we betrouwbaar zijn. Hierin zijn we een afspiegeling van onze Heere God die ons met zijn Vaderlijke zorg omringt.
In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een gedragscode voor het jeugdwerk. Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Belangrijk is dat we ons bewust worden van het belang voor veilig jeugdwerk en hierin onze verantwoordelijkheid nemen.
Op D.V. dinsdagavond 17 september zal er daarom een avond worden georganiseerd rond het thema ‘Veilig jeugdwerk’. Van alle jeugdwerkers uit de wijken 1 t/m 4 wordt verwacht dat ze op deze avond aanwezig zijn. Tijdens deze avond wordt het begrip veilig jeugdwerk nader toegelicht en volgt een uitleg over de toepassing hiervan in onze gemeente.
Locatie: Grote Kerk;
Tijd: 19.45 uur koffie; 20.00 uur start.