Informatieve avond Kerk en Israël

De Classicale Werkgroep ‘Kerk en Israël’ voor de PKN Classes Alblasserdam en Gorinchem houdt op donderdag 9 november 2017 een informatieve avond. Het onderwerp deze avond is nog steeds zeer actueel: ‘Anti-Zionisme is het nieuw anti-semitisme’. Ook in de Bijbel zijn hierover voorbeelden te vinden. De spreker deze avond is ds. P. J. van Midden. Hij staat bekend als uiterst deskundig op het gebied van uitleg over Bijbelse onderwerpen. Deze zeer leerzame en boeiende avond wordt gehouden in Kerkgebouw ‘De Haven’, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt van de deelnemers een bijdrage in de kosten gevraagd.

Meer informatie bij P. van der Pols, 0180-418166.