Inloopspreekuur wijken 1 en 2

Op dinsdag 31 oktober 19.30 uur is er voorafgaande aan de moderamenvergadering een inloopmoment voor de gemeente, om vragen te stellen, zorgen te delen of onderwerpen aan de orde te stellen. In de afgelopen periode werd daar door gemeenteleden gebruik van gemaakt. Dank voor deze betrokkenheid!