Installatie beroepingscommissie

Dinsdag 12 mei houdt de kerkenraad een videovergadering, waarbij de beroepingscommissie officieel geïnstalleerd wordt en haar taakomschrijving mee krijgt. Natuurlijk is er achter de schermen al veel gedaan. Het nodige papierwerk is geregeld, de commissie is samengesteld en heeft ook al vergaderd en er wordt al ‘geluisterd’ naar predikanten.