Interkerkelijke Psalmzangavond t.b.v. Stichting De Ondergrondse Kerk

Van harte nodigen we u en jou uit om op zaterdag 5 oktober met elkaar te zingen en meer te horen over het werk van SDOK. Op deze avond, die alweer de 4e editie is, zal ds H. J. van der Veen een appelwoord spreken. De toegang voor deze avond is gratis en de kerk is open vanaf 19.00 uur; dan start ook de bespeling van het Naberorgel. We starten om 19.30 uur. Uiteraard zal er deze avond gecollecteerd worden voor christenen die vanwege hun geloof onderdrukt en vervolgd worden. Voor hen die deze avond niet kunnen bijwonen is er de mogelijkheid om deze zangavond via internet te beluisteren. Ook nodigen we een ieder uit om een donatie te doen voor deze stichting: Stichting De Ondergrondse Kerk, rekening nr NL76INGB0000249300, onder vermelding van Zangavond Sliedrecht. Allen hartelijk welkom!