Intratuinactie!! Herhaalde oproep!

Herhaalde oproep! Intratuinactie!
Discipelschap is volgen, meedoen, achter Hem aan.
Vandaar deze herhaalde oproep, want er zijn nog te weinig medewerkers.

Op zaterdag 12 april willen we uw/jullie medewerking nogmaals vragen voor de Intratuinactie. In de Intratuin mogen we evangelisatiemateriaal uitdelen. Tijdens deze dag werken we met twee groepen: een gebedsgroep en een groep in de Intratuin. De dag wordt ingedeeld in blokken van één uur, zowel voor de gebedsgroep als voor de groep die in Intratuin staat. Beide groepen willen we met minimaal 3 personen bezet houden. Mogen wij u/jullie vragen hier biddend mee bezig zijn?
Hij (Jezus) zei dan tegen hen: “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt”. Het zou zo maar kunnen dat u/jij ook geroepen wordt deze dag mee te doen. Misschien best spannend, maar je staat nooit alleen. Het is een geweldige ervaring om gebruikt te worden en betrokken te zijn bij het werk in Gods koninkrijk.

Opgeven kan bij Frans Willemsen, tel. 415506 of f.m.willemsen@filternet.nl
We rekenen op jullie voorbede en medewerking.