Israël-avond

De Werkgroep Kerk en Israël Sliedrecht herinnert u aan de Israël-avond op D.V.
donderdag 30 maart in de Maranatha Kerk. Dhr. Kees de Vreugd, verbonden aan Christenen voor Israël, zal een inleiding houden over ‘De Messias in het Oude
Testament’. Christenen herkennen in Jezus de in het O.T. beloofde Messias. De meeste Joden verwachten de komst van de Messias nog. Hoe gaan we daar mee om en wat zeggen de Joden die Jezus als Messias hebben leren kennen? De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.