Israëlavond

De Werkgroep Kerk en Israël – Sliedrecht heeft een Israëlavond belegd op D.V. donderdag 13 oktober 2016 in de Maranathakerk, Lijsterweg 2, Sliedrecht. De werkgroep heeft mevr. Annelies Tanis uitgenodigd. Zij zal een inleiding houden over de Joodse najaarsfeesten, waaronder het Loofhuttenfeest. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De werkgroep hoopt veel belangstellenden te mogen begroeten. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor een passende Israëlbestemming. Inlichtingen: tel. 0184–412584.