Israëlavond

Israëlavond

De Werkgroep Vorming en Toerusting van de Gereformeerde Kerk en de Werkgroep Kerk en Israël herinneren aan de Israëlavond die zij hebben georganiseerd. Op D.V. donderdag 12 mei  hoopt ds. Piet van Midden, voorzitter van het overlegorgaan Joden en Christenen, in de Voorhof (Gereformeerde Kerk Oranjestraat-hoek Middeldiepstraat) een lezing te verzorgen onder de titel ‘De toekomstverwachtingen in het Oude Testament’.
In het Oude Testament wordt daarover op verschillende wijzen gesproken. Voor geïnteresseerden wordt een hand-out gemaakt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Na afloop wordt gecollecteerd voor een passende bestemming. Ook is er een tafel met Israëlproducten.