Israëlavond

Werkgroep Kerk en Israel
Secr. Cort van der Lindenlaan 62
3362 CC Sliedrecht
Tel. 0184 412584

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de Israëlavond, die onze werkgroep heeft belegd op D.V. donderdag 8 oktober 2015 in de Gereformeerde kerk.

De werkgroep heeft door bemiddeling van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, ds. David Zadok uit Israël uitgenodigd. Ds. Zadok, voorganger in een Messiasbelijdende gemeente,  zal een inleiding houden over het onderwerp “Gods trouw aan Israël en aan de Kerk”. Een tolk is aanwezig.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. We mogen een interessante avond verwachten. In de loop van het programma is er zeker ruimte voor vragen aan de inleider. Ook is er een stand met Israëlproducten.
De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

De werkgroep hoopt ook u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep,
Mees van de Graaf secr.
Inlichtingen: tel. 0184 –  412584.