Israëlcollecte zondag 2 juli

Op zondag 2 juli collecteren we voor een project van Stichting steun Messiasbelijdende Joden.

Zij ondersteunen meerdere projecten op verschillende plaatsen in Israël.

De collecte voor vandaag zal bestemd zijn voor Stichting Be’ad Chaim. Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Jodinnen willen kinderen ‘redden van abortus’. Men probeert door gesprekken de ‘a.s. moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt men de a.s. moeder de spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. Maar er zijn nog zo veel kleine baby’s in nood! Steun daarom dit project, en geef voor het leven van deze baby’s. U kunt uw gift geven tijdens de collecte in de diensten, maar overmaken mag ook: NL25RABO0359322719 o.v.v. Be’ad Chaim. Hartelijk dank voor uw gave. Maar ook nu vragen we om uw gebed.

Namens de diaconie,

Mark Teeuw,
Marius van Wijk