Israëlcollecte Zondag 5 oktober

De eerste zondag van oktober is het ‘Israëlzondag’. Op deze ene zondag in het jaar geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Op deze zondag willen we collecteren voor “House Jemima”, een tehuis op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem voor Arabische kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap.
Meer dan 30 jaar geleden, dus begin jaren tachtig van de vorige eeuw, vertrokken Ed en Heleen Vollbehr naar de Westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te helpen. Na aankomst kwamen zij erachter dat er al vele organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal kinderen met een handicap en in de steek gelaten kinderen in huis te nemen.
Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”
Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland.
Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren.
Jemima biedt drie soorten zorg:
– Woon-zorg in verschillende woongroepen.
– Dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen.
– Thuis ondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families.
Jemima heeft jaarlijks minimaal € 500.000,- nodig om ongeveer 60 tot 70 kinderen te kunnen verzorgen, te begeleiden en op te leiden.
Graag willen we hierin een steentje bijdragen, en doen we een beroep op u om uw gave voor dit doel te geven bij de collecte tijdens de dienst. Overmaken mag ook. Het rekeningnummer is:NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van Jemima. Wilt u het werk van Jemima alstublieft ook gedenken in uw voorbede?

Namens de diaconie,
P.de Jager
M. van Wijk