Jaargesprek

Op donderdagavond 24 augustus houden we als wijkkerkenraad 2 en wijkpredikant het jaargesprek. Het is een mooie gewoonte om met elkaar terug te blikken op het jaar dat achter ons ligt en ook na te denken over de periode die voor ons ligt. Mijn jaarverslag is gelezen door de wijkkerkenraadsleden en een aantal van hen gaan daarover met mij in gesprek. Mogen we u en jou vragen om te bidden om zegen op deze ontmoeting?

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout