Jeugddienst; thema: Ben je gereed(schap) ?

Weet jij wat je talenten zijn? En durf je ze ook te gebruiken in je netwerk, bijvoorbeeld
in je vriendenkring, op school, in de kerk of op de sportclub. In Handelingen 9: 10-22
lezen we hoe Ananias zich dienstbaar opstelt om Paulus te helpen.
Lees deze bijzondere geschiedenis thuis maar eens door, want zondag 27 oktober
is het thema van de jeugddienst “Ben je gereed(schap) ?”.
In deze dienst wil Ds. Verhoef uit Nijkerk met ons nadenken over dit thema.
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor “Shine” uit Sliedrecht.
De organist is Jaco van de Graaf. Je bent van harte uitgenodigd om deze dienst met
ons mee te vieren! Neem ook gerust je vrienden/vriendinnen mee!
De dienst begint om 18.00 uur in de Grote Kerk.
Vóór de dienst is er samenzang en zingt het koor een aantal liederen.
Na de dienst ben je van harte uitgenodigd om na te komen praten tijdens de
“After-party” in het CJMV gebouw.

Hartelijke groet van de Jeugddienstcommissie!