Jongerenkring

Op D.V. maandag 6 november komt de jongerenkring weer bij elkaar. We lezen blz. 95 tot en met 101 uit het boek ‘Een leeskamer in het Grote Huis’ van dr. Ewald Mackay. Anselmus van Canterbury staat centraal. We komen bij elkaar in de pastorie aan de Goeman Borgesiusweg en we beginnen om 20.00 uur.