Jongerenkring

Op D.V. maandag 19 januari komt de jongvolwassenkring weer bij elkaar. We lezen opnieuw met elkaar uit het boek ‘Een leeskamer in het Grote huis’ van onze ouderling dr. Ewald Mackay.  Maandagavond staan we stil bij blz. 151-155. Het betreft een fragment van de reformator Melanchton.

We komen bij elkaar in de pastorie en we beginnen om 20.00 uur. De avond duurt tot 22.00 uur.

O ja, vraag je je af of de jongerenkring misschien iets voor jou is? Kom gerust een keer langs!