Jongerenkring

Het is inmiddels een traditie geworden: op de laatste kringavond is ouderling Ewald Mackay onze gast en onze gids. Ook D.V. aanstaande maandagavond. Hij neemt ons mee door een tekst van Wilhelmus a Brakel. Fijn! Hartelijke welkom in de pastorie aan de Goeman Borgesiusweg. We beginnen om 20.00 uur.