Jongerenkring

Op dinsdag 16 december komt de jongerenkring weer bijeen. We willen samen het derde hoofdstuk uit het boekje “In Zijn spoor” bespreken. We lezen samen Johannes
13: 31-35 en 1 Johannes 2:7-11. Met het oog op het kerstfeest zijn dit prachtige Bijbelgedeelten: God komt met Zijn liefde naar ons toe en Hij spoort ons aan om elkaar lief te hebben. Ik ben nog naarstig op zoek naar een toepasselijke video. Wie weet gaat dat lukken. We hopen elkaar om 20.00 uur in het Dienstgebouw te ontmoeten. Wie graag mee wil doen of gewoon een keertje wil komen kijken, is hartelijk welkom. Voor meer informatie volg deze link.