Jongerenkring

Op dinsdag 20 januari komt de jongerenkring weer bijeen. We bespreken met elkaar hoofdstuk 4 uit het boekje “In Zijn spoor”. Deze Bijbelstudie gaat over Kruisdragen. We lezen samen Matthéüs 16: 13-28. We bekijken aan het begin een videootje en er is alle ruimte voor gesprek. De avond wordt gehouden in het Dienstgebouw en begint om 20.00 uur. Alle jongeren zijn hartelijk welkom. Voor meer informatie volg deze link.