Jongerenkring

Dinsdag 10 maart komt de jongerenkring bijeen. We bespreken het laatste hoofdstuk uit het boekje ‘In Zijn Spoor’. Deze Bijbelstudie gaat over belijden. We lezen samen Lukas 12: 4-12. De kerntekst is Lukas 12: 8: ‘En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God.’ We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Dit is laatste keer in dit winterseizoen dat wij bijeenkomen. We hopen op een goede opkomst en een vruchtbaar gesprek. Graag tot ziens. Voor meer informatie volg deze link.