Jongerenkring Wijk 1

Doordat ds. Tanghé een belangrijke vergadering had, heeft hij de eerste avond voor
de jongerenkring een week moeten verschuiven naar 23 oktober bij hem thuis.
We gaan het hebben over wat het betekent om in deze tijd discipel van Jezus te zijn.
In de gemeente zal discipelschap op een toekomstige gemeenteavond voor alle wijken
een belangrijk gespreksonderwerp zijn. We bespreken daarom dit onderwerp vast voor.
We beginnen om 20.00 uur. Ds. Tanghé is erg blij met de nieuwe aanmeldingen, die
er tot nog toe zijn en er kunnen er nog meer bij. Hij ziet er naar uit om met jullie
in gesprek te gaan.