Jongerenkring Wijk 1

Op woensdagavond 16 oktober nodigt ds. Tanghé jullie uit om naar de pastorie te komen
voor de eerste avond.
Hij stuurt over ruim een week nog een e-mail om jullie te herinneren aan de avond
en het onderwerp aan te geven, waar we het over gaan hebben.
Hij moet zich daar nog over beraden, want hij schrijft de berichten van dit kerkblad
al op vrijdagmiddag 4 oktober.
Erg blij is hij met het feit, dat zich ook weer een zestal nieuwe deelnemers hebben
aangemeld, maar hij hoopt op meer.
Kom en zie en wees welkom! We beginnen om 20.00 uur en de koffie en thee staat
klaar.