Jongerenkring wijk 1

Woensdag 19 februari komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in de pastorie! Het onderwerp is: als je zegt christen te zijn, moet je op Christus lijken! Een spannend onderwerp. Zijn we er allemaal weer? Wil je aansluiten, kom gerust en doe mee!