Jongerenkring wijk 1

Woensdag 19 maart komen we bij elkaar bij Edger en Marit Maat in hun nieuwe woning aan de Baanhoek 489a. We bespreken met elkaar een artikel uit het tijdschrift “Groei” dat als thema heeft: “Waar is God als het leven pijn doet”? Mag ik jullie aansporen er zoveel mogelijk allemaal te zijn?