Jongerenkring wijk 1

Vorige keer waren er nogal wat mensen ziek en anderen afwezig. Daarom hoopt
ds. Tanghé dat we nu weer compleet zijn. We komen bij elkaar bij Pieterjan en Joyce Kazen  
aan de Pergolesilaan 13. We spreken verder over een hoofdstuk uit het boek van
John Stott met als titel:"Radicaal discipelschap".