Jongvolwassenenkring

Op D.V. maandag 10 februari komt de jongvolwassenkring weer bij elkaar. Deze keer lezen we een fragment uit een tekst van mr. Groen van Prinsterer. We komen bij elkaar in de pastorie aan de Goeman Borgesiusweg en we beginnen om 20.00 uur. Welkom!