Jongvolwassenkring

Op D.V. maandag 29 oktober komt de jongvolwassenkring weer bij elkaar. We lezen opnieuw met elkaar uit het boek ‘Een leeskamer in het Grote huis’ van onze ouderling dr. Ewald Mackay. Maandagavond staan we stil bij blz. 144-150.

We komen bij elkaar in de pastorie aan de Goeman Borgesiusweg en we beginnen om 20.00 uur. De avond duurt tot 22.00 uur.