Kennismakings- en informatieavond belijdeniskring 1&2

Op maandagavond 17 juni is er om 20.00 uur een kennismakings- en informatieavond over de belijdeniskring, die in het nieuwe winterseizoen van start gaat. Deze avond vindt plaats in de Maranathakerk. Juist de zomerperiode kan een geschikte periode zijn om te bezinnen. Misschien zijn er allerlei drempels om voorin de kerk belijdenis te doen. Tegelijkertijd is het bijzonder om openlijk uit te mogen spreken om van Gods genade te mogen leven en Jezus Christus te volgen in je leven. In de kerk liggen folders met informatie. Deze folders zijn of worden ook door blokouderlingen en door ds. J.W. Sparreboom her en der persoonlijk uitgedeeld. Wees welkom.