Kennismakingsavond met ds. en mw. Mink

Op donderdagavond vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur in het CJMV-gebouw wordt u in de gelegenheid gesteld ds. Mink en zijn vrouw de hand te schudden en Gods zegen toe te wensen op hun te nemen besluit. De kerkenraad rekent op uw komst!
Die avond kunt u ook een schriftelijke, persoonlijke boodschap aan ds. en mw. Mink deponeren in een daarvoor bestemde bus. Denkt u hierbij ook aan de wijze waarop met name mw. Mink zich thuis zou kunnen gaan voelen in de kerkelijke en burgerlijke gemeente van Sliedrecht. Ds. en mw. Mink nemen uw boodschap/wens ‘s avonds mee naar huis.