Kerkenraadsvergaderingen

Dinsdag 17 mei zijn er diverse kerkenraadsvergaderingen.
Om 19.30 uur komt de grote kerkenraad van onze beide wijken bijeen in de Maranatha Kerk. Na de pauze zijn er wijkeigen kerkenraadsvergaderingen, waar verkiezing van nieuwe ouderlingen het belangrijkste thema is.
Zowel in wijkgemeente 1 als 2 is nog een aantal vacatures voor kerkenraadsleden.
Wijk 1 heeft nog twee vacatures voor blokouderling en bij wijk 2 is er een vacature voor ouderling-kerkrentmeester en zijn er drie vacatures voor blokouderling. Dinsdagavond 17 mei a.s. hopen we als (aparte)wijkkerkenraden samen te komen om broeders of zusters in deze vacatures te benoemen. Wij willen u als gemeente (doop- én belijdende leden) graag betrekken bij het vervullen van de vacatures.
Dat kan door met ons mee te bidden om de leiding van Gods Geest, en ook door ons per ambt namen aan te bevelen van broeders of zusters die naar uw mening voor benoeming in aanmerking komen. Zij dienen belijdend lid van onze (wijk)gemeenten te zijn. Deze aanbevelingen kunt u indienen bij de scriba’s van de wijkkerkenraden.
Voor wijk 1: zr. Heleen van der Vlist, scribawijk1@hervormdsliedrecht.nl
en voor wijk 2: br. Krijn Schep, sribawijk2@hervormdsliedrecht.nl.