Kerkenraadsvergaderingen

Dinsdag 21 juni om 19.45 uur vergadert de kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 voor de laatste keer in dit kerkelijk seizoen. De bijeenkomst is in de Maranatha Kerk. Vanaf 19.15 uur is er gelegenheid voor gemeenteleden die graag met enkele leden van de kerkenraad willen spreken.
Donderdag  23 juni om 19.45 uur vergadert de Algemene Kerkenraad in het Dienstgebouw.
Bidt u ook om een zegen over dit ambtelijk werk?