Kerkenraadsvergaderingen

Dinsdag 18 oktober hoopt de kleine kerkenraad van onze beide wijken om 19.45 uur te vergaderen in de Maranatha Kerk. Voorafgaand hieraan is er op dezelfde locatie vanaf 19.15 spreekuur.
De Algemene Kerkenraad komt donderdag 20 oktober om 19.30 uur bijeen in het Dienstgebouw voor de vergadering waarin de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld. Ook zullen we dan het afgelopen gemeenteweekend evalueren.