Kerkenraadsvergaderingen wijken 1 en 2

Dinsdag 10 oktober komt de Grote Kerkenraad van onze beide wijken om 19.45 uur bijeen in de Maranatha Kerk. Aansluitend zijn er wijkeigen kerkenraadsvergaderingen in verband met de verkiezing van nieuwe ambtsdragers (2e ronde).
Op donderdag 12 oktober komt om 19.45 uur in het Dienstgebouw de Algemene Kerkenraad bijeen. We gaan vooral spreken over de begroting voor het komende jaar.