Kerstnachtdiensten: ‘Zet je licht aan’

Misschien ben je dit advies dit najaar al eerder tegengekomen. Dat kan, want de ANWB gebruikt het in een campagne rond fietsverlichting. Maar dit advies om je licht aan te doen, krijgt een bijzondere lading vanuit wat er 2000 jaar geleden in de kerstnacht gebeurde. Toen ging in een donkere wereld het hemelse licht aan. En het onthulde een kwetsbaar kind in een kribbe, die de Redder van de wereld bleek te zijn. De kracht van dát licht schijnt sindsdien kwetsbaar én hoopvol in onze wereld. In de kerstnacht horen we hoe Jezus ook vandaag onze lichtbron wil zijn en hoe wij zijn licht mogen weerkaatsen en doorgeven.
Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om bezoekers te ontvangen in de kerken. Maar we brengen de diensten via de livestreams bij je thuis. De dienst in de Grote Kerk begint om 20.30 uur en de dienst vanuit de Gereformeerde Kerk staat om 22.30 uur online.
In de eerste dienst wordt medewerking verleend door een gelegenheidskoor.
In de tweede dienst verzorgt Think Twice de muziek. In beide diensten gaan ds. A. Veerman en ds. M.H. Vastenhout voor.