Kerstnachtdiensten

We kijken uit naar twee prachtige Kerstnachtvieringen met als thema ‘Dichtbij het licht’. ‘Dichtbij het Licht’ is het thema van beide kerstnachtdiensten die we samen met de Gereformeerde Kerk organiseren. Tijdens de vroege kerstnachtdienst in de Grote Kerk (aanvang 20.30 uur) verlenen naast de ‘zangers van dienst’ muzikale medewerking:
Jaco van de Graaf, Judith den Hartog en Hannah van de Graaf. Ook verleent een kinderkoor van de Prins Willem-Alexanderschool digitaal zijn medewerking Het belooft een muzikale dienst met een traditioneel karakter te worden. Proponent Ad den Besten zal de verkondiging verzorgen en ds. Alexander Veerman de liturgie.
Aan de tweede kerstnachtdienst, die om 22.30 uur begint in de Gereformeerde Kerk, verlenen muzikale medewerking Scott Baks en een gelegenheidsband van leden uit de Gereformeerde Kerk. Deze dienst heeft een meer eigentijds karakter. In deze dienst gaat ds. Alexander Veerman voor verzorgt proponent Ad den Besten de liturgie.

We kijken via Rembrandts schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ naar de betekenis van de geboorte van Jezus voor ons eigen leven. Van harte uitgenodigd om digitaal mee te kijken.