Kindernevendienst

Elke zondagmorgen is er kindernevendienst. Een grote groep vrijwilligers geeft bij toerbeurt leiding. Heel mooi. Als predikanten willen we graag eens met deze leiding kennismaken. Daarom is er op maandag 14 januari om 20.00 uur een bijeenkomst georganiseerd in het Dienstgebouw. We hopen dat velen zullen komen. Want overleg
en samenwerking zijn van groot belang.