Kleine Kerkenraad

De Kleine Kerkenraad van onze beide wijken komt dinsdag 21 november om 19.45 uur voor zijn maandelijkse vergadering bijeen in de Maranatha Kerk. Vanaf een half uur voor aanvang is er gelegenheid voor gemeenteleden om met een tweetal kerkenraadsleden te spreken over wel en wee.