Kleine Kerkenraad wijken 1 en 2

De kleine kerkenraad van onze beide wijken komt op dinsdag 23 mei om 19.45 uur bijeen in de Maranatha Kerk.
Een half uur voor aanvang is er gelegenheid voor gemeenteleden met een tweetal kerkenraadsleden van gedachten te wisselen.