Kleine Kerkenraad wijken 1 en 2

De kleine kerkenraad van onze beide wijken komt dinsdag 31 oktober  om 19.45 uur samen in de Maranatha Kerk. Voorafgaand is er voor gemeenteleden vanaf 19.15 uur gelegenheid met een tweetal kerkenraadsleden te spreken over wel en wee.