Kring geestelijke groei

Op maandag 19 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten in de Maranathakerk, aanvang 20.00 uur. Ds. Klaassen hoopt de inleiding te verzorgen. Ter voorbereiding lezen we les 12 uit het boek: Met Christus gekruisigd.  Als het goed is, heeft u dit deze week per mail ontvangen. Wie het nog niet ontvangen heeft, kan contact opnemen met ds. Klaassen, dan krijgt u het alsnog. Het is fijn als u het gelezen hebt. We zien uit naar een goede en gezegende avond.

Prop. Baan & ds. Klaassen