Laatste zondag van 2014 wijk 1

Laatste zondag van 2014
In de morgendienst van de laatste zondag van 2014 gaat in de dienst van wijk 1 voor onze oud-predikant ds. A.N. Rietveld. Het is hier en nu de gelegenheid om hem hartelijk te bedanken voor de hand- en spandiensten, die hij heeft verleend tijdens de ziekte van ds. Riemersma. Ook persoonlijk is ds. Tanghé  hem veel dank verschuldigd voor zijn pastorale hulp, want anders had hij niet geweten hoe het allemaal had gemoeten. Vele ouderen heeft hij bezocht en voor hen was hij een luisterend oor. We wensen hem en u een gezegende dienst en samen met zijn vrouw bidden we onze collega en broeder van harte Gods zegen toe in het nieuwe jaar en we zijn blij, dat hij nog enige ouderen in ons midden pastoraal blijft begeleiden.