Laudate Deum

Met dankbaarheid kijken wij terug op een fijne kampweek in Bladel. Een grote groep kinderen heeft zich samen met de enthousiaste leiding vijf dagen uitstekend vermaakt. Iedere dag werd er geluisterd naar een Bijbelverhaal dat paste bij het thema “Kom aan tafel”.  Als u foto’s wilt bekijken, zie onze Facebook-pagina.

Wij hopen de kinderen op maandag 31 augustus weer te ontmoeten in de Handpalm.

Wij zijn voor ons koor dringend op zoek naar iemand die de leiding wil komen versterken. Het is niet noodzakelijk om ouder van een kinderkoorlid te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacques de Groot, j.de.groot78@kpnplanet.nl