Leeskring Tom Wright

Maandagavond 19 december komt de Leeskring Tom Wright om 20.00 uur bij elkaar in de grote zaal van de Maranatha Kerk. Onder het thema ‘Heraut van de Koning’ bespreekt Wright wat het woord ‘evangelie’ eigenlijk betekent: ‘Een boodschap over God – de enige ware God die gesproken had door de profeten. En deze boodschap bestond uit een boodschap over Jezus. Een waargebeurd verhaal over het leven, het sterven en de opstanding van een mens, waardoor de levende God koning werd over heel de wereld. Een boodschap waardoor Paulus gegrepen was en die zich door zijn toedoen verspreidde onder alle volken.’ Zin in een boeiend gesprek over dit thema? Haak gerust eens aan. Van harte welkom!