Leeskring Tom Wright

Maandagavond 20 februari komt de leeskring weer samen waar we ons verdiepen in
het werk van de Britse theoloog Tom Wright. Uit zijn boekje Paulus van Tarsus bespreken we hoofdstuk 5 ‘Goed nieuws voor de heidenen’. Een citaat: ‘De boodschap van Paulus
was gericht op een confrontatie met het heidendom. Hij bracht het goede nieuws, maar
dit ondermijnde het heidense wereldbeeld en verving het door een ten diepste joodse opvatting, waarbij Jezus centraal stond.’ Benieuwd wat dit toen betekende, en hoe dit
nu nog actueel is? Weet je welkom om 20.00 uur in de Grote Zaal van de Maranatha Kerk.