Lidmatenkring ‘Maranatha’

Woensdag 4 oktober komt om 20.00 uur in de Maranatha Kerk de lidmatenkring samen. Primaire doelgroep zijn zij die in het recente verleden openbare belijdenis van hun geloof aflegden, maar ook anderen zijn van harte welkom. We spreken met elkaar op verzoek over ‘de ziel’, ‘incarnatie’, ‘reïncarnatie’ en christelijk toekomstperspectief voor ons lichaam. We laten uiteraard het bijbels getuigenis spreken. Van harte welkom. (
Hervormde en gereformeerde moderamina