Lidmatenkring ‘Maranatha’

Opname van de gemeente
Het is misschien een wat cryptische tekst. Het lijkt erop dat onze gemeente ziek is en in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Of onze gemeente kerngezond is? Op die vraag kunnen we niet zomaar positief antwoorden. Maar ze is zeker niet op sterven na dood. Hierover gaat het echter niet. In de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen staat dat de gemeente eens zal worden opgenomen en de verschijnende Heer tegemoet zal gaan in de lucht. Dat is een vreemde gedachte. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat heeft dit gedeelte ons te zeggen? Op de bijeenkomst van de lidmatenkring ‘Maranatha’ op vrijdag 22 november om 20.00 uur¬† in de Maranathakerk hopen we met elkaar over dit thema te spreken. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.