Lidmatenkring ‘Maranatha’

Voor het eerst in het nieuwe seizoen, na het abrupt afbreken van de serie gesprekken in het voorjaar, komt de lidmatenkring ‘Maranatha ‘ op vrijdag 18 september  20.00 uur bijeen in de grote zaal van de Maranathakerk. In februari maakten we een start met de bespreking van de vraag: ‘Hoe lezen we Genesis 1-3?’ Het is duidelijk dat het lezen en interpreteren van deze eerste hoofdstukken van de Bijbel niet eenvoudig is. We geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde. Maar hoe zit dit dan met allerlei wetenschappelijke ontdekkingen, ontwikkelingen en theorieën? Zijn die te combineren? Hebben die het elk over iets anders? Moet je als christen in een spagaat leven? Niemand die serieus de dingen van het geloof overdenkt, ontkomt aan deze vragen. Daarom is het goed om elkaar hierin de helpende hand te bieden. We willen deze problematiek nu ook wat breder trekken: hoe verhouden zich geloof en wetenschap? Iedereen is weer hartelijk welkom.