Lidmatenkring ‘Maranatha’

Vrijdagavond 17 maart komen we weer bij elkaar. Samen proberen we te ontdekken hoe je vanuit wat je leest in de Bijbel een praktische toepassing kunt maken in je leven.
We leren dan langzaam te lezen met een open hart voor de Heer en vol verwachting wat Hij zal duidelijk maken. Een heel praktische avond waar we iets willen leren ten aanzien van Gods plan met ons leven en hoe om te gaan met het feit dat het ongelovigen soms voor de wind gaat en gelovigen vaak tegenwind ervaren.
Velen vinden het moeilijk om de vertaalslag van de Bijbel naar hun leven te maken. Als je nu niet direct afhankelijk wilt zijn van professionele uitleg of direct je toevlucht tot een dagboekje wilt nemen, hoe doe je dat dan? Deze ‘velen’ mogen zich ook best voor een keer aansluiten bij de groep. Weet je welkom om 20.00 uur in de Maranatha Kerk.