Lidmatenkring Maranatha

Vrijdagavond 18 oktober om 20.00 uur is er een bijeenkomst van de ‘Lidmatenkring Maranathakerk’, ontstaan uit de vorige belijdenisgroep waarbij ook een aantal andere belijdende leden is aangehaakt. We willen ons verdiepen in het vraagstuk van ‘Opname van de gemeente’ en het ‘Duizendjarig Rijk’. Graag van tevoren lezen: 1 Tessalonicenzen 4: 13-18 en Openbaring 20.
Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.