Liturgiekring

Woensdag 19 februari om 20.00 uur komt de liturgiekring weer samen in de Maranathakerk.  We spreken dan met elkaar over het Heilig Avondmaal. Hoe
kreeg de viering van de Maaltijd van de Heer in de traditie gestalte en hoe doen
wij dit vandaag? Speciaal gaat onze aandacht uit naar de twee soorten inleidingen
op de avondmaalsbediening. Hiervoor gebruiken we soms het avondmaalsformulier,
soms ook een meer po√ętische, zingende vorm. Boeiend om het verschil te zien en
wat dat met ons doet. We hopen weer op een inspirerende bijeenkomst.